10. Pfeifferovy dny „Quo vadis rehabilitace?“ 19. 4. 2017

Srdečně vás zveme k účasti na Mezinárodní konferenci, pořádané 19. 4. 2017 od 9 hodin, v posluchárně kliniky, Albertov 7, Praha 2 na počest životního jubilea prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc., 10. Pfeifferovy dny „Quo vadis rehabilitace?“.

 

Záštitu převzali:

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská

rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,

ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,

a děkan 1. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

 

Konferenční poplatek činí 600,-Kč; v ceně je organizační příprava konference, občerstvení o přestávce a oběd podávaný formou bufetu.

Přihlášky zasílejte na e-mail: blanka.oulicka@lf1.cuni.cz

Poplatek prosím uhraďte buď před zahájením konference při prezenci od 8 – 9 hodin, nebo lépe předem bankovním převodem dle níže uvedených dispozic:

* Rehalb o.p.s., Albertov 7, 12800 Praha 2, IČ 62939726

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 6171329/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

8.00 – 9.00

PREZENCE – 1. patro

 

9.00 – 9.10

ZAHÁJENÍ

 

9.10 – 9.55

prof. Stephanie Clarke

Impact of cognitive neuroscience on Neurorehabilitation

 

9.55 – 10.15

prof. Gaynor Sadlo, Ph.D., PGDipTCDHE, DipOccThy, FCOT, NFT

Celebrating the Centenary of the Occupational Therapy Profession

 

10.15 – 10.35

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Quo vadis rehabilitace?

 

10.35 – 10.45

MUDr. Miroslav Zvolský vedoucí oddělení klinických klasifikací DRG ÚZIS

Elektronická verze Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - přínosy pro použití v praxi

 

10.45 – 11.05

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Trénování paměti a mozkový jogging

 

11.05 – 11.30

C O F F E E B R E A K

 

11.30 – 11.35

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Projekt sekundární prevence VZP - základní data

 

11.35 – 11.50

MUDr. Pavel Maršálek

Projekt sekundární prevence VZP, platba lůžka podle stupně postižení pacienta

 

11.50 - 12.05

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Využití botulotoxinu v medicíně

 

12.05 – 12.20

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Optimismus a zdraví ve vyšším věku

 

12.20 – 12.35

MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Využití zrcadlové terapie v subakutním stadiu cévní mozkové příhody

 

12.35 – 12.55

MUDr. Marek Páv, Ph.D.

Kalokagathia v psychiatrické nemocnici

 

12.55 – 13.20

Bc. Nikola Svobodová

Nové trendy v ergoterapii u pacientů s duševním onemocněním

 

13.20 – 13.45

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová, příp. Lenka Zábranská

Psychomotorická terapie aplikovaná ve fyzioterapii lidí s duševními problémy

 

13.45 – 14.45

O B Ě D

 

14.45 – 15.05

MUDr. et Bc. Petra Sládková, Ph.D.

Použití akcelerometru u pacientů po získaném poškození mozku

 

15.05 – 15.20

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

Mozek, hudba, muzikoterapie nové poznatky z výzkumu

 

15.20 – 15.30

Mgr. Ivana Šemberová

Úloha klinického logopeda při výkonu „awake“ režimu

 

15.30 – 15.45

Bc. et Bc. Tereza Svobodová

Ergodiagnostika

 

15.45 – 16.00

PhDr. Jan Šplíchal

Praktická legislativní a klinická hlediska diagnostiky způsobilosti k řízení motorových vozidel – 2017

 

Ph.D. studenti interprofesního týmu v rehabilitaci:

16.00 – 16.10

MUDr. Tereza Gueye

Sledování a objektivizace výsledků terapie na Lůžkách včasné rehabilitace iktového centra VFN

 

16.10 – 16.20

MUDr. Markéta Janatová, MUDr. et Bc. Marie Tichá

Využití Home balance u pacientů po poškození mozku

 

16.20 – 16.30

Mgr. Kristína Wagenhofferová

Pohybová terapia paretickej hornej končatiny u pacientov po poškodení mozgu pomocou nových technológii

 

16.30 – 16.40

Mgr. Anna Krulová

Interprofesní spolupráce jako nedílná součást komunitní rehabilitace Podtitul: Zaměření na pacienty se získaným poškozením mozku

 

První magistři magisterského oboru ergoterapie v ČR:

16.40 – 16.50

Mgr. Kristýna Hoidekrová

Využití elektrické myoprotézy z pohledu ergoterapeuta

 

16.50 – 17.00

Mgr. Alice Oktábcová

Využití robotického přístroje se skeletem k ergoterapii ruky

 

Bakalářka oboru ergoterapie:

17.00 – 17.10

Bc. Kristýna Heřmánková

Využití Modified Frenchay Scale u pacientů se spastickou parézou po cévní mozkové příhodě​​​​​​​

 

17.10

DISKUSE

 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.